PETIN M.I.

        PETIN - METON calendar

 
Contents - http://Petin1Mikhail.narod.ru/index.htm 
 
                   The accuracy of the PETIN-METON Calendar 
   
        1. Common  data  ..................................................  http://Petin47Mikhail.narod.ru/index.htm  

      2. Compensation of the calendar lunar cycles drift  ..  http://Petin48Mikhail.narod.ru/index.htm 

      3. The results of calculations  (Part 1)   ..................   http://Petin49Mikhail.narod.ru/index.htm 

            "      "     "       "      "        (Part 2)   .................    http://Petin55Mikhail.narod.ru/index.htm     

            "      "     "       "      "        (Part 3)   ................     http://Petin51Mikhail.narod.ru/index.htm    

      4. Conclusions  .....................................................   http://Petin50Mikhail.narod.ru/index.htm 

------------------------------------------------------------

           Contents - http://Petin1Mikhail.narod.ru/index.htmHosted by uCoz